Click or drag to resize

RecroGridRGOptionOptionKeys Enumeration

Predefined options in RecroGrid.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public enum OptionKeys
Members
  Member nameValueDescription
RGO_AddToBottom0Entity opció:
Ha értéke true, akkor új felvitelnél a List nézetet a végére görgeti, és utolsónak adja hozzá.
RGO_AjaxBinding1Property opció:
DropDown típusú mező esetén true érték engedélyezi az aszinkron feltöltést, amit a böngésző képes a gyorsítótárba elhelyezni.
Figyelmeztetés!
Megadása esetén a szótárt tartalma a böngészőből közvetlenül elérhetővé válik, ezért használata csak a nyilvánosan elérhető adatok esetén javasolt.
default: false
RGO_Attributes2Property opció:
HTML attribútumok megadása.
pl. min="1" max="5"
RGO_ChildWhere3Property opció:
Child módban a parent kapcsolat helyett WHERE megadása az entitáshoz ESQL/NSQL formátumban.
pl. exists(select A from {0}.tablename as A where A.Id={1})
One to Many kapcsolat, {0}=context, {1}=key
RGO_ClientFilter4Entity opció:
Kliensoldali keresés engedélyezése.
RGO_ClientMode5Entity opció:
Dinamikusan létrehozott entitás, nincs SQL, nincsenek toolbar gombok. Korlátozott kliensoldali keresés.
RGO_ContextMenuType6Entity opció:
Jobb-gombos menü megjelenítésének típusa
0: tiltva
1: megjelenik (ha +CTRL, akkor a browser default)
2: csak a CTRL billentyűvel együtt
RGO_CRUD7Entity opció:
A RecroGrid felületen elérhető funkciók (gombok):C - új felvitel, R - megtekintés, U - módosítás, D - törlés.
A RecroSec gombokra vonatkozó beállítását felülírja!
RGO_CssClass8Entity opció:
A RecroGrid-hez beállított CSS class meghatározása.
Property opció:
A mezőhöz tartozó CSS class meghatározása.
RGO_CustomMenu9Entity opció:
RGCustomMenu megadása.
RGO_DictionaryItems10Entity opció:
Az entitás szótárként kezelhető, így már nem kell minden property esetén definiálni. A paraméterezés megegyezik a Property opcióval, illetve egy egyszerűsített query formátum is megadható, Id,Name[,Order] formátumban
Property opció:
 • Statikus felsorolás: {id0:val0;id1:val2;...} formátumban
 • Feltöltés RecroDict szótárból. Formátum: <%%>Scope, vagy <%%>KK:Scope esetén a Kulcs/Kulcs párok generálása.
 • Enum:TypeDefinition szerveroldali Enum.
  pl.Enum:Model.Class1+DSEnum, AssemblyName
 • Enum<%%>Scope:TypeDefinition szerveroldali Enum RecroDict megnevezésekkel.
 • Adatfüggő ESQL/NSQL, aminek Kulcs/Megnevezés párokat kell visszaadnia. Jelölés ESQL/NSQL: előtag, a feltételben használhatóak az aktuális rekord adatai. Hivatkozás a @ClientName-mel.
  pl. ESQL:select e.PropertyId, e.ColName from RecroGrid_Property as e where e.EntityId=@rg-col-31
 • Szerveroldali függvény meghívása. Jelölés Callback:functionName. A függvény típusa: public static List<KeyValuePair<string, string>> functionName(RGDictionaryCallbackParam), ami az aktuális RecroGrid-ben, EntityObjectType-ban vagy az EntityBase RecroGrid-ben vagy annak EntityObjectType-jában található.
 • Ha az opció nincsen megadva, akkor az EntityBase-ben keresi.
RGO_DisableInheritance11Property opció:
Letiltja az öröklést az EntityBase-ből. default: false
RGO_EnableClientCreate12Entity opció:
Ha értéke true, akkor kliensoldalról is létrehozható a CreateRecroGrid segítségével. default: false
RGO_EnableJqPlot13Entity opció:
Ha true, akkor betölti a jqPlot használatához szükséges fájlokat default: false
RGO_EntityId14Entity opció:
A kliensnek átadja az entitás Id-t, amit belső Adminisztrátor feladatokra használ. Automatikusan generált opció, csak olvasható.
RGO_FilterExpression15Property opció:
Egyedi szűrő feltétel megadása a választott paraméterek alapján
Ha a hivatkozás egy child táblára vonatkozik, akkor a táblát fel kell venni nem RecroGrid típussal és RGO_Forced=true opcióval. pl. exists(select g from {0}.tablename as g where g.Name {1})
{1} helyére kerül a feltétel
RGO_FixWhere16Entity opció:
Állandó szűrő feltétel (SQL WHERE) megadása az entitáshoz ESQL/NSQL formátumban.
pl. exists(select A from {0}.Users as A where A.Status = 'Valid')

Property opció:
Child módban fix where megadása az entitáshoz ESQL/NSQL formátumban.
RGO_Forced17Property opció:
Meghatározza, hogy az oszlop mindig kerüljön be a lekérdezésekbe és a kliensnek mindig kiküldi. default: false
RGO_ForeignKey18Property opció:
Navigation property-nél lehet megadni, egymásba ágyazott listák illetve listából választás esetén használatos.
many to one: saját típusban használt property neve
one to many: külső típusban használt property neve.
Child választásnál a kulcs mezőbe csak választani lehet, közvetlenül beírni nem! Az érték case sensitive!
RGO_Format19Property opció:
RecroGrid-ben megjelenés formázása. Teljes format string {0}-val, vagy csak a Format specifier({0:format})
pl. yyyy.MM.dd. HH:mm:ss.fff
RGO_FormatDateTimePicker20Property opció:
Form nézethez tartozó Dátum mező naptár formátuma. A felülbírálásokat lehet megadni JSON formátumban. A formátumnak szinkronban kell lennie az RGO_Format-ban megadottal.
Default: { "dateFormat":"yy.mm.dd.", "timeFormat":"HH:mm:ss" }
pl. módosítás Millisecond megjelenítéshez { "timeFormat":"HH:mm:ss.l" }
Formátumok
RGO_FormElementClass21Property opció:
A mező konténeréhez tartozó CSS class meghatározása Form nézetben.
RGO_FormElementStyle22Property opció:
A mezőhöz konténeréhez tartozó stílus meghatározása Form nézetben.
RGO_FormLineBreak23Property opció:
Meghatározza, hogy Form nézetben kell-e soremelést (<br/>) a mező elé.
default: false
RGO_FormPreElements24Property opció:
Form nézetben a megadott HTML kifejezés kerül a mező elé.
RecroDict szótár elem is megadható <%%>Scope.StringId formátumban.
RGO_FormStyleSheetURL25Entity opció:
A Form nézetben használt stíluslap (CSS file) neve.
default: /rgf/styles/{NameVersion.ToLower()}.css
RGO_FormTab26Entity opció:
Meghatározza Form nézetben a megadott Tab-nak a címét. Az opció nevében jelölni kell a Tab sorszámát RGO_FormTab-X formátumban.
RecroDict szótár elem is megadható <%%>Scope.StringId formátumban.
RGO_FormTemplate27Entity opció:
XSL template a Form nézethez.
RGO_FormTemplateName28Entity opció:
XSL template neve a Form nézethez.
RGO_FEP29Entity opció:
Four Eyes Principle. Ha true, akkor engedélyezett.
RGO_FEPB30Entity opció:
Four Eyes Principle (Double Data Entry). RGO_FEPColums használata kötelező. Ha true, akkor engedélyezett.
RGO_FEPColums31Entity opció:
FEP mezők Alias azonosítójának felsorolása pontosvesszővel elválasztva.
RGO_FEPQueue32Entity opció:
Ha true, akkor a List nézet csak a FEP-re várakozó elemeket jeleníti meg.
RGO_FriendlyKey33Entity opció:
Azon oszlopok ClientName azonosítóját lehet felsorolni, amivel a felhasználó tudja azonosítani a rekordot. Pl. törlés megerősítésnél megjelenített üzenetben.
RGO_HtmlEditor34Property opció:
Engedélyezi, hogy a Form nézetben az TextBox HTML módban is (nyomógomb segítségével) szerkeszthető legyen.
default: false
RGO_HtmlElements35Property opció:
Egyedi HTML kifejezés IsDynamic, mezőhöz. Megadása esetén RGO_NoLabel alapértelmezés szerint true. RecroDict szótár elem is megadható <%%>Scope.StringId formátumban.
RGO_HtmlTag36Property opció:
HTML Tag maghatározása FormTypeEnum.Custom típus esetén.
default: div
RGO_ImageTarget37Property opció:
Külső entitás Image tartalmú mezőjének Alias azonosítója. Ilyenkor a ColName-ben a külső entitás kulcsát (oszlop nevét) kell megadni ESQL/NSQL hivatkozással, amit a RecroGrid Image service paraméterben megkap.
pl. ColName: ESQL:{0}.CategoryID
Alias: Picture
RGO_ImageTarget: Picture
RGO_ImageVersion38Property opció:
ImageInDB típusú mező eseten megadható egy másik mező ami a kép verzióját jelöli.
default: RowVersionName beállításból (ha a mező létezik)
RGO_InnerJoin39Property opció:
Az EF logikai modellben nem definiált kapcsolat meghatározása. A külső táblának mindenképpen alias-t kell adni, és a névben azzal együtt és ESQL/NSQL előtaggal kell hivatkozni, az aktuális tábla nevénél a {0} jelölés használandó. A kifejezést a külső tábla nevétől kezdődően kell megadni, a feltételeknél ESQL/NSQL formátum használandó.
Pl. opció: Person as personExt on {0}.BusinessEntityID = personExt.BusinessEntityID
ColName: ESQL:personExt.FirstName
RGO_InvalidForeignKey40Property opció:
Engedélyezi érvénytelen adat megadását a ForeignKey mezőbe. default: false
RGO_ItemsPerPage41Entity opció:
Meghatározza, a maximális sorok számát List nézetben.
default: applicationSettings-ben megadott, vagy 15
RGO_ItemsTooltip42Property opció:
Tooltip DropDown típusú mező elemeikhez RecroDict-ből. Scope azonosítót kell megadni, StringId pedig az egyes elemek kulcsa.
RGO_JQManual43Property opció:
Kliensoldalon használható JavaScript callback függvény az elkészült HTML elem módosítására, az eredeti Value nem kerül beírásra. Csak a függvény belsejét kell megadni. Bemenő paraméter: args
args.Self: jQuery aktuális oszlop $('td')
args.Value: az aktuális oszlop értéke
args.Columns: a kliensnek átadott összes oszlop értéke és definíciója, ClientName-mel hivatkozva. args.Columns['rg-col-x'].Value: érték args.Columns['rg-col-x'].ColumnDefs: lásd ColumnDefs class
Pl. args.Self.attr('href', '/tar?id=' + args.Value);
RGO_JQReplace44Property opció:
Kliensoldalon használható JavaScript callback függvény az elkészült HTML elem módosítására. Csak a függvény belsejét kell megadni. RGO_JQManual definiálása esetén az opció nem kerül végrehajtásra.
Bemenő paraméter: args
args.Self: a jQuery aktuális oszlop $('td')
args.Value: az aktuális oszlop értéke
args.Columns: a kliensnek átadott összes oszlop értéke és definíciója, ClientName-mel hivatkozva. args.Columns['rg-col-x'].Value: érték args.Columns['rg-col-x'].ColumnDefs: lásd ColumnDefs class
Pl. args.Self.on('click', function () { alert('Clicked'); });
JavaScript
//elem funkcionalitásának bővítése
args.Self.on('click', function () {
  alert('Clicked');
});

//kiegészítő elem megjelenítése
if (args.Value > 1000)
  $(args.Self).parent().prepend('<div class="ui-state-error" style="float:right"><span class="ui-icon ui-icon-alert"></span></div>');

//attribútum módosítás template módban
args.Self.attr('href', 'href="/Details?Id=' + args.Columns['rg-col-2077'].Value + '"');
RGO_JSColClass45Property opció:
Kliensoldalon használható JavaScript callback függvény a cella formázására.Csak a függvény belsejét kell megadni, a visszatérési értékben css class-okat lehet megadni. Bemenő paraméter: args args.Value: az aktuális oszlop értéke args.Columns: a kliensnek átadott összes oszlop értéke és definíciója, ClientName-mel hivatkozva. args.Columns['rg-col-x'].Value: érték args.Columns['rg-col-x'].ColumnDefs: lásd ColumnDefs class
Pl. if (args.Value == 'M') return 'gray-italic';
RGO_JSColStyle46Property opció:
Kliensoldalon használható JavaScript callback függvény a cella formázására.Csak a függvény belsejét kell megadni, a visszatérési értékben stílusokat lehet megadni. Bemenő paraméter: args args.Value: az aktuális oszlop értéke args.Columns: a kliensnek átadott összes oszlop értéke és definíciója, ClientName-mel hivatkozva. args.Columns['rg-col-x'].Value: érték args.Columns['rg-col-x'].ColumnDefs: lásd ColumnDefs class
Pl. if (args.Value == 'F') return 'background-color:yellow;';
RGO_JSReplace47Property opció:
Kliensoldalon használható JavaScript callback függvény az érték módosítására. Csak a függvény belsejét kell megadni, a visszatérési értékben az új érték. Bemenő paraméter: args
args.Value: az aktuális oszlop értéke
args.Columns: a kliensnek átadott összes oszlop értéke és definíciója, ClientName-mel hivatkozva. args.Columns['rg-col-x'].Value: érték args.Columns['rg-col-x'].ColumnDefs: lásd ColumnDefs class
Pl. if (args.Value == 'M') return 'Male';
JavaScript
//Adat módosítás
if (args.Value == 'M') return 'Male';
if (args.Value == 'F') return 'Female';

//Hivatkozás létrehozása egy másik mező adatát is felhasználva
return '<a href="/Details?Id=' + args.Columns['rg-col-2077'].Value + '" target="_blank">' + args.Value + '</a>';
RGO_JSRowClass48Property opció:
Kliensoldalon használható JavaScript callback függvény a sor formázására.Csak a függvény belsejét kell megadni, a visszatérési értékben CSS class-okat lehet megadni. Bemenő paraméter: args args.Value: az aktuális oszlop értéke args.Columns: a kliensnek átadott összes oszlop értéke és definíciója, ClientName-mel hivatkozva.args.Columns['rg-col-x'].Value: érték args.Columns['rg-col-x'].ColumnDefs: lásd ColumnDefs class
Pl. if (args.Value == 'M') return 'gray-italic';

Entity opció:
Mint a property-nél, de soronként csak egyszer hívódik meg, és az args.Value paraméter érvénytelen.
RGO_JSRowStyle49Property opció:
Kliensoldalon használható JavaScript callback függvény a cella formázására.Csak a függvény belsejét kell megadni, a visszatérési értékben stílusokat lehet megadni. Bemenő paraméter: args args.Value: az aktuális oszlop értéke args.Columns: a kliensnek átadott összes oszlop értéke és definíciója, ClientName-mel hivatkozva. args.Columns['rg-col-x'].Value: érték args.Columns['rg-col-x'].ColumnDefs: lásd ColumnDefs class
Pl. if (args.Value == 'F') return 'background-color:yellow;';

Entity opció:
Mint a property-nél, de soronként csak egyszer hívódik meg, és az args.Value paraméter érvénytelen.
RGO_JSValidator50Property opció:
Kliensoldalon használható JavaScript callback függvény az érték ellenőrzésére új felvitel vagy módosítás esetén. Csak a függvény belsejét kell megadni. Hiba esetén a visszatérési érték false, args.Error-ban lehet hibaüzenetet megadni. Bemenő paraméter: args
args.Value: az aktuális mező értéke
args.ClientRec: az összes elérhető mező értéke és definíciója, ClientName-mel hivatkozva. args.ClientRec['rg-col-x'].Value: érték args.ClientRec['rg-col-x'].ColumnDefs: lásd ColumnDefs class
Pl. var patt = new RegExp('^[0-9a-zA-Z]+$');
if( !patt.test(args.Value) ){
//args.Error = get_RecroDictStr('Scope', 'Id');//'Error message';
return false;
}
JavaScript
//RegExp érték vizsgálat
var patt = new RegExp('^[\$0-9a-zA-Z]+$');
if (!patt.test(args.Value)) {
  args.Error = 'A mező értéke csak betűket és számokat tartalmazhat!';
  return false;
}

//Másik mezőtől függés
if (args.Value < args.ClientRec['rg-col-112'].Value) {
  //args.Error = get_RecroDictStr('Scope', 'Id');// Üzenet RecroDict szótárból
  args.Error = 'Az AB nem lehet kisebb mint a XY!';
  return false;
}
RGO_KeepAlive51 Másodpercben megadható időköz a session életben tartására.
web.config beállításból jön. default: 300
RGO_Language52Entity opció:
Kötelezően használandó nyelv beállítása.
RGO_ListTemplate53Entity opció:
HTML template, ami meghatározza egy elem kinézetét List nézetben.
RGO_ListTemplateName54Entity opció:
HTML template neve, ami meghatározza egy elem kinézetét List nézetben.
RGO_MaxChar55Property opció:
A maximális hossz megadása a kiírásnál. A hosszabbat levágja.
RGO_MaxLength56Property opció:
Karakteres beviteli mező esetén a maximális hossz beállítása.
RGO_Name57Entity opció:
A kliensnek átadja az entitás NameVersion-t, amit belső Adminisztrátor feladatokra használ. Automatikusan generált opció, csak olvasható.
RGO_NoDetails58Entity opció:
Ha értéke true, akkor a Form nézet nem elérhető.
RGO_NoFilter59Entity opció:
Ha értéke true, nem lesz elérhető a szűrő.
Property opció:
Meghatározza, hogy a mező ne kerüljön be a szűrőbe.
default: false
A szűrőben csak akkor jelenik meg, ha a mező Readable vagy Admin az aktuális jogosultság, illetve IsDynamic esetén csak akkor jelenik meg, ha az RGO_FilterExpression definiált.
RGO_NoFormat60Property opció:
Meghatározza, hogy List nézetben a mezőhöz ne használja az alapértelmezett formázásokat. (pl. numerikus érték jobbra igazítás)
default: false
RGO_NoKeyUpdate61Entity opció:
Meghatározza, hogy az entitásban elérhető-e a kulcs módosítása. true esetén letiltásra kerül.
default: false
RGO_NoLabel62Property opció:
Meghatározza, hogy Form nézetben a mező címkéje ne kerüljön ki.
default: false
RGO_NoMouseWheel63Entity opció:
Ha értéke true, akkor nem kezeli a Mouse Wheel-t a List nézetben.
RGO_NoScroll64Entity opció:
Ha értéke true, akkor csak az előre lapozás elérhető a scrollbar nem, illetve nem kérdezi le a count(*)-ot sem. Ebben a módban az átméretezés (RGO_Resizable) nem elérhető. Preload minimum 100.
RGO_Nullable65Property opció:
Ha értéke false, akkor kliensoldalon (Form nézetben) kötelezően kitöltendő mező.
A beállítás külső mezőből nem öröklődik.
RGO_OuterJoin66Property opció:
Az EF logikai modellben nem definiált kapcsolat meghatározása. A külső táblának mindenképpen alias-t kell adni, és a névben azzal együtt és ESQL/NSQL előtaggal kell hivatkozni, az aktuális tábla nevénél a {0} jelölés használandó. A kifejezést a külső tábla nevétől kezdődően kell megadni a, a feltételeknél ESQL/NSQL formátum használandó.
Pl. opció: Person as personExt on {0}.BusinessEntityID = personExt.BusinessEntityID
ColName: ESQL:personExt.FirstName
RGO_PartialView67Entity opció:
A megadott View az összes mező esetén meghívásra kerül, kivéve, ha az a Property opcióban a RGO_PartialView=false megadásával tiltásra került.
Property opció:
A mező Form nézetű megjelenítésének generálása a megadott Partial View segítségével.
pl. ~/Views/Northwind/EmployeeForm.cshtml
RGO_Password68Property opció:
Meghatározza, hogy a Form nézetben password típusú mező készüljön. default: false
RGO_PortableName69Property opció:
Az oszlop opcionális kliensoldali másodlagos neve.
RGO_Routing70Entity opció:
Meghatározza a controller-t és az action-t. Az alapbeállítás Recrovit.RecroGrid/SessionStateBehavior web.config beállításból jön.
SessionStateBehavior.Disabled -> "RecroGrid/Process" (default)
SessionStateBehavior.ReadOnly -> "RecroGrid/ProcessROS"
SessionStateBehavior.Required -> "RecroGrid/ProcessLegacy"
RGO_Preload71Entity opció:
Előolvasás a lapozás során.
default: RGO_ItemsPerPage * 2
RGO_QuerySkip72Entity opció:
Kihagyja a megadott darabszámú rekordot.
RGO_RecroSec73Entity opció:
RecroSec-ben meghatározott ObjectName.
Ha értéke false, akkor az entitáshoz nem figyeli a jogosultságot.
default: entitás neve
Property opció:
Az érték lehet egy RecroSec-ben meghatározott ObjectName, vagy ha értéke true az oszlophoz lekéri a jogosultságot az entitáshoz kapcsolt RecroSec/Alias alapján. Ha RGO_RecroSecLevel tartalmazza a Column kulcsszót, akkor nem kell külön minden oszlophoz definiálni.
Ha értéke false, akkor mégsem kéri a mezőhöz a jogosultságot.
RGO_RecroSecCol74Entity opció:
Ha értéke true, akkor Form nézet esetén kötelezően meg kell adni az oszlopokhoz a jogosultságot. Ha nincs megadva a jogosultság, akkor alapértelmezés szerint:
Read
.
default: false
RGO_RecroSecLevel75Entity opció:
Ha tartalmazza a Row kulcsszót, akkor List nézetben rekord szinten nézi a jogosultságot. Ilyenkor már az adatbázis lekérdezésnél is keresi a jogosultságot a rekord kulcsához is, és a CRUD-t soronként kiküldi a kliensnek.
Ha tartalmazza a Column kulcsszót, akkor minden oszlophoz is lekéri a jogosultságot, és a CRUD-t oszloponként kiküldi a kliensnek.
A beállítás csak a List nézetre vonatkozik.
RGO_Resizable76Entity opció:
Meghatározza, hogy a RecroGrid átméretezhető-e a felhasználó számára.
default: false
RGO_NoScroll móddal egyszerre nem használható.
RGO_SCEditor77Property opció:
SCEditor opciókat lehet megadni JSON formátumban.
RGO_ScriptControl78Entity opció:
Kliensoldali Recrovit.WebCli.RecroGrid-ből származtatott osztály meghatározása
RGO_ScriptURLs79Entity opció:
Betöltendő Script címek listája.
RGO_Skeleton80Entity opció:
A List nézet template váza HTML formátumban.
pl. üres template: <div class="scroll-content"></div>
RGO_SkeletonName81Entity opció:
A List nézet template neve.
RGO_Sort82Property opció:
Meghatározza a List nézet rendezést. Pozitív szám esetén növekvő, negatív esetén csökkenő. Többoszlopos rendezésnél a sorrend a szám abszolút értéke.
default: 0
RGO_SQLTimeout83Entity opció:
The timeout to use, in seconds.
RGO_StatusbarCustomItems84Entity opció:
Statusbar-ra kiegészítő elemek HTML formátumban
RGO_Style85Entity opció:
A RecroGrid-hez beállított stílus meghatározása.
Property opció:
A mezőhöz tartozó stílus meghatározása.
RGO_StyleSheet86Entity opció:
Stíluslap, amit hozzáfűz az oldalhoz. Ha nincsen megadva, akkor a RGO_SkeletonName template-ből kiszedi (ha létezik).
RGO_StyleSheetURLs87Entity opció:
Betöltendő Stylesheet címek listája.
RGO_SystemType88Property opció:
Join vagy subquery esetén a külső mező típusát kell megadni a szűrő használatához.
default: ha ListType=Numeric vagy FormType=DropDown,ListBox akkor Int64 egyébként String
RGO_ToolbarCustomItems89Entity opció:
Toolbar-ra kiegészítő elemek HTML formátumban
RGO_Tooltip90Entity opció:
RecroDict szótár használata a Tooltip-hez. A Scope azonosítót kell megadni, a StringId pedig a mező Alias lesz. Ha a Property-nek is van Tooltip-je, akkor azt használja.
Property opció:
A mezőhöz tartozó Tooltip megadása. RecroDict szótár elem is megadható <%%>Scope.StringId formátumban.
RGO_UserFilter91Entity opció:
Az alapértelmezett List nézethez tartózó UserFilter-t tárolja XML formátumban. Az administrator, az oszlopbeállítások mentésével ezt is menti. Manuális módosítása nem javasolt.
See Also