Click or drag to resize

RecroGridETEntityOnUpdatedRec Method

Az entitás sikeres módosítása vagy felvitele (commit) utáni esemény.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual void OnUpdatedRec(
	TEntity dataRec,
	RGClientParam param,
	RGUIMessages messages
)

Parameters

dataRec
Type: TEntity
Az aktuális entitás (adatrekord).
param
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRGClientParam
A kliensről érkező paraméterek.
messages
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRGUIMessages
A kliensnek küldendő üzenetek.
See Also