Click or drag to resize

RecroGridRGEntityEntityComment Property

Fejlesztői/Adminisztrátori megjegyzés az entitáshoz.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string EntityComment { get; set; }

Property Value

Type: String
See Also