Click or drag to resize

RecroGridFixFilter Property

Szerveroldalon futásidőben definiált szűrők.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected RecroGridRGFilter FixFilter { get; }

Property Value

Type: RecroGridRGFilter
The filter.
Remarks
Felhasználó számára elérhetetlen szűrő, a session state-ben tároljuk.
See Also