Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyListTypeEnum Enumeration

A RecroGrid kliensoldalon List nézetben használt típusai.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public enum ListTypeEnum
Members
  Member nameValueDescription
String0 Szöveges adat.
Numeric1 Numerikus értékként kezelt adat.
Date2 Dátumként kezelt adat.
Html3 HTML-ként kezelt adat.
Image4 Képként kezelt adat.
RecroGrid5 Beágyazott RecroGrid
See Also