Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyColPos Property

Az oszlop pozíciója List nézetben. 0 esetén az oszlop nem jelenik meg.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public int ColPos { get; set; }

Property Value

Type: Int32
See Also