Click or drag to resize

RecroGridRGDataContext Property

Az aktuális RecroGrid alapértelmezett ObjectContext-je.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected IRGDataContext RGDataContext { get; set; }

Property Value

Type: IRGDataContext
The default object context.
See Also