Click or drag to resize

RecroGridGetRecPermissionA Method

Az aktuális felhasználó jogosultságának lekérdezése a megadott adatrekordhoz.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual UserPermissions GetRecPermissionA(
	Object dataRec,
	Nullable<int> objectPermissionId = null
)

Parameters

dataRec
Type: SystemObject
The data record.
objectPermissionId (Optional)
Type: SystemNullableInt32
The object permission identifier.

Return Value

Type: UserPermissions
The Permissions.
See Also