Click or drag to resize

RecroGridETEntityOnCreateRGQuery Method

Az adatbázis lekérdezés összeállítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual RGQuery OnCreateRGQuery(
	IRGDataContext context,
	IEnumerable<RecroGridRGProperty> columns,
	bool columnsOnly
)

Parameters

context
Type: Recrovit.RecroGridFramework.DataIRGDataContext
The context.
columns
Type: System.Collections.GenericIEnumerableRecroGridRGProperty
The columns.
columnsOnly
Type: SystemBoolean
Ha true, akkor a lekérdezésbe a where és order beállítások nem kerülnek kiértékelésre.

Return Value

Type: RGQuery
The query.
See Also