Click or drag to resize

RecroGridDynTEntityOnGetDynamicPropertyValue Method

XML készítésénél az adat meghatározása futásidőben.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual bool OnGetDynamicPropertyValue(
	RecroGridRGProperty rgProperty,
	TEntity dataRec,
	out Object value
)

Parameters

rgProperty
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGProperty
The rg property.
dataRec
Type: TEntity
The data record.
value
Type: SystemObject
The value.

Return Value

Type: Boolean
true ha value kitöltésre került, egyébként false.
Remarks
Minden mezőre lefut.
See Also