Click or drag to resize

RecroGridOnClientRecCustomize Method

A kliensnek küldendő rekord testreszabása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual void OnClientRecCustomize(
	RecroGridRGClientColumn[] clientRec,
	Dictionary<string, Object> options
)

Parameters

clientRec
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGClientColumn
The client record.
options
Type: System.Collections.GenericDictionaryString, Object
The options.
Remarks
Itt lehet a rekordhoz vagy oszlopokhoz RecroGridRGOptionOptionKeysD opciókat dinamikusan megadni, illetve az adatokat, stílusokat módosítani.
Examples
C#
protected override void OnClientRecCustomize(RGClientColumn[] clientRec, Dictionary<string, object> options)
{
  //Adatkeresés a kapott paraméterből
  var id = clientRec.Single(r => r.Property.Alias == "BusinessEntityID").DbValue;
  for (int i = 0; i < clientRec.Length; i++)
  {
    switch (clientRec[i].Property.ColName)
    {
      case "Gender":
        switch (clientRec[i].DbValue.ToString())
        {
          case "F":
            //CSS class hozzáadása az entitás sorához
            options["RGOD_CssClass"] = "yellow-background";
            options[clientRec[i].ClientName] = new
            {
              //jQueri UI Tooltip
              RGOD_Tooltip = "Female"
            };
            break;
          case "M":
            options[clientRec[i].ClientName] = new
            {
              //Stílus beállítása a mezőre
              RGOD_Style = "color:gray;font-style:italic;",
              RGOD_Tooltip = "Male"
            };
            break;
        }
        break;

      case "JobTitle":
        options[clientRec[i].ClientName] = new
        {
          //Attribútumok beállítása
          RGOD_Attr = new
          {
            id = string.Format("id-{0}", id),
            title = clientRec[i].DbValue.ToString()
          }
        };
        break;

      case "SecureField":
        //Mező eltávolítása
        options[clientRec[i].ClientName] = new { RGOD_Remove = true };
        break;

      case "MaritalStatus":
        switch (clientRec[i].DbValue.ToString())
        {
          case "M":
            //Adatmódosítás
            clientRec[i].Value = "Married";
            break;
          case "S":
            clientRec[i].Value = "Single";
            break;
        }
        break;

      case "Dyndata":
        //Dinamikus (adatbázis lekérdezésben nem szereplő) adat meghatározása metódus segítségével
        clientRec[i].Value = GetDynData(id);
        break;
    }
  }
}
private object GetDynData(object id) { throw new NotImplementedException(); }
See Also