Click or drag to resize

RecroGridUserFilter Property

Felületen beállított felhasználói szűrő.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected RecroGridRGFilter UserFilter { get; }

Property Value

Type: RecroGridRGFilter
The filter.
Remarks
A felhasználó szabályozza a felületről, induláskor a RGO_UserFilter opciós beállításból kerül inicializálásra.
See Also