Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyOptions Property

Visszaadja a mezőhöz tartozó opciós beállításokat.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public Dictionary<string, RecroGridRGOption> Options { get; }

Property Value

Type: DictionaryString, RecroGridRGOption
The options.
See Also