Click or drag to resize

RecroGridRGEntity Class

RecroGrid Entity.
Inheritance Hierarchy
SystemObject
  Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGEntity

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public class RGEntity

The RecroGridRGEntity type exposes the following members.

Properties
  NameDescription
Public propertyCategory
Meghatározza az Entitás kategóriáját.
Public propertyEntityComment
Fejlesztői/Adminisztrátori megjegyzés az entitáshoz.
Public propertyEntityId
Entitás azonosítója.
Public propertyEntityName
Az entitás kódban használatos neve.
Public propertyEntityObjectType
Gets the type of the entity object.
Public propertyEntityTypeName
Gets the name of the entity type.
Public propertyEntityVersion
Az entitás verziója. (a-z,0-9)
Public propertyNameVersion
Az Entitás nevének és verziójának konkatenálása "_" karakterrel
Public propertyPermissionObjectName
A jogosultság ellenőrzésére használt név. Default: RGO_RecroSec opció, ha az nincs megadva, akkor az Entitás neve.
Public propertyRowVersionName
Gets the name of the row version.
Public propertyStoredRGProperties
Gets the stored RGProperties.
Public propertyTitle
Az entitás GUI-n megjelenő nevének beállítása.
Public propertyTypeDefinition
Az entitás teljes (assembly névvel) típus definíciója, ami alapján runtime létrehozható.
Category=SQL esetén select statement ESQL/NSQL formátumban.
Top
Methods
  NameDescription
Public methodCreateKey(IRGDataContext, DictionaryString, Object, String)
Creates the key.
Public methodCreateKey(IRGDataContext, String, Object)
Creates the key.
Public methodGetBoolOption
Gets the value of an option as bool.
Public methodGetOptions
Visszaadja az összes opciós beállítást.
Public methodGetOptionString
Gets the value of an option as string.
Public methodStatic memberGetRGEntity(IRGDataContext, Int32, Type)
Visszaadja a RecroGrid Entity objektumot az Id alapján.
Public methodStatic memberGetRGEntity(IRGDataContext, String, String)
Visszaadja a RecroGrid Entity objektumot a Név alapján.
Public methodGetTitle
Az entitás GUI-n megjelenő neve.
Protected methodSaveRGOptions
Saves the options to database.
Public methodSaveRGProperties
A tulajdonságok tárolása adatbázisba, majd újraolvassa az adatbázisból.
Public methodSetOptionValue
Sets the value of an option.
Public methodTryCreateKey
Kulcs létrehozása kliens nevekkel megjelölt szótárból.
Public methodTryGetOptionValue
Tries the get value of an option.
Top
See Also