Click or drag to resize

RecroGridCreateUserFilter Method

A felhasználó számára módosítható szűrő létrehozása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual RecroGridRGFilter CreateUserFilter(
	Object[] filters
)

Parameters

filters
Type: SystemObject
The filters.

Return Value

Type: RecroGridRGFilter
The Filter.
See Also