Click or drag to resize

RecroGridRecroGridScriptReferences Property

Note: This API is now obsolete.

A RecroGrid használatához szükséges script referenciák.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
[ObsoleteAttribute("Use instead GetRecroGridScriptReferences(HttpContext httpContext)")]
public static string RecroGridScriptReferences { get; }

Property Value

Type: String
Remarks
Szabványos <script> tag-ek, amit a HTML oldalon kell elhelyezni.
See Also