Click or drag to resize

RecroGridCreateDetailsHtml Method

Form nézet HTML kimenetének előállítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual string CreateDetailsHtml(
	RecroGridRGServiceParams param,
	out Object collection,
	bool rgDefault = false
)

Parameters

param
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGServiceParams
A kliensről érkező paraméterek.
collection
Type: SystemObject
Beágyazott listák.
rgDefault (Optional)
Type: SystemBoolean
Ha értéke true, akkor az alapértelmezett template készül, nem veszi figyelembe az egyedi beállításokat.

Return Value

Type: String
A Form nézet HTML kimenete.
Exceptions
ExceptionCondition
RGAccessDeniedException
Remarks
See Also