Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyCssClass Property

RGO_CssClass opció kivezetése az egyszerűbb használathoz.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string CssClass { get; set; }

Property Value

Type: String
The CSS class.
See Also