Click or drag to resize

Telepítés / Inicializálás

This topic contains the following sections:

RecroGrid Framework 2.x

Automatikus telepítés

A RecroGrid Framework használatához a projekthez hozzá kell adni a https://www.nuget.org/packages/RecroGrid/ csomagot.

Note Note

Package Manager: Install-Package RecroGrid

.NET CLI: dotnet add package RecroGrid

A package telepítését követően további inicializálás szükséges. Az alkalmazást elindítva a /RGFInstall útvonalon érhető el a kiegészítő automata telepítési funkció. A modul a projekthez hozzáad fájlokat, illetve néhány fájlban (pl. Startup.cs, _Layout.cshtml) egyéb beállításokat hajt végre. Ezen beállításokat manuálisan is el lehet végezni, ami a Manuális telepítés szekcióban kerül részletezésre.

Caution note Caution

Debugging módban (F5) kell elindítani az alkalmazást, hogy a módosítások befejezéséig ne forduljon újra az alkalmazás.

A projekt inicializálása után az alkalmazást újra kell fordítani, és azt elindítva a RecroGrid adminisztrátori felületén engedélyezni kell a működéshez szükséges adatbázis táblák létrehozását. Az adminisztrátori felület az alkalmazás /RGF/Admin útvonalon érhető el.

Manuális telepítés

A projekthez szükséges fájlokat a RGF_v2.x.Content.zip csomagból a projekt könyvtárba kell másolni.

A hozzáadott fájlokban az $AssemblyName$ és a $rootnamespace$ definíciókat a projektnek megfelelően be kell állítani.

A ConnectionString-et megfelelően be kell állítani, és a nevet megadni az appsettings.json Recrovit.RecroGrid.DefaultConnectionName beállításban.

Egyéb módosítások:

Startup.cs beállítások
public class Startup
{
  public Startup(IConfiguration configuration)
  {
    ...

    Recrovit.RecroGridFramework.Data.RGDataContext.SetDefaultNamespace(typeof(DBModel.DatabaseContext));
    Recrovit.RecroGridFramework.Data.RGDataContext.DefaultDbContextType = typeof(DBModel.DatabaseContext);
    Recrovit.RecroGridFramework.Data.RGDataContext.AddDbContextPoolType<DBModel.DatabaseContextPool, DBModel.DatabaseContextPool>();
    //Recrovit.RecroGridFramework.Security.RecroSec.FnGetCurrentUserId = (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext context) => context.User.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier);
  }

  // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
  public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
  {
    ...

    DBModel.DatabaseContext.AddDbContext(services);

    services.AddControllersWithViews();

    ...
  }

  // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
  public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
  {
    ...

    Recrovit.RecroGridFramework.RecroGridConfig.Configure(app);

    app.UseEndpoints(endpoints => ...

    ...
  }
}
_Layout.cshtml referenciák beállítása
<head>
  <link href="~/recrogrid/resource/bootstrap-submenu.css" rel="stylesheet" />
  <link href="~/jQueryUIThemes/@(this.Context.Request.Cookies["rgf_theme"]??"base")/jquery-ui.css" rel="stylesheet" />
  @RenderSection("htmlhead", required: false)
</head>
<body>
  ...
  @*add class: rgf-menu*@
  <ul class="navbar-nav flex-grow-1 rgf-menu">
    <li>
      ...
    </li>
    @Html.Raw(Recrovit.RecroGridFramework.UI.MenuDesigner.CreateNavbar(this.Context))
  </ul>
  ...
  <script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
  @Html.Raw(Recrovit.RecroGridFramework.RecroGrid.GetRecroGridScriptReferences(this.Context))
  @RenderSection("Scripts", required: false)
</body>
appsettings.json beállítások
{
 "ConnectionStrings": {
  "SQLServer": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=$AssemblyName$;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true",
  //"SQLServer": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;AttachDBFilename=%CONTENTROOTPATH%\\App_Data\\$AssemblyName$.mdf;Database=$AssemblyName$;Trusted_Connection=true;MultipleActiveResultSets=true",
  //"SQLServer": "Server=.\\SQLExpress;Database=$AssemblyName$;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true",
  //"SQLServer": "Server=SQLServer2019,1433;Database=$AssemblyName$;User ID=recrogrid;Password=P@ssw0rd;MultipleActiveResultSets=true",
  "PostgreSQL": "Host=PostgreSQL.lan;Database=$AssemblyName$;Username=recrogrid;Password=P@ssw0rd;Command Timeout=15",
  "Oracle12": "Data Source=Oracle12c.lan:1521/ora12;User Id=C##RECROGRID;Password=P@ssw0rd"
 },
 "Recrovit": {
  "RecroGrid": {
   //"DefaultMenuScope": "",
   "DefaultConnectionName": "SQLServer",
   //"DefaultConnectionName": "PostgreSQL",
   //"DefaultConnectionName": "Oracle12",
   //"DefaultSchema": "",
   //"StylesPath": "rgf/styles",
   //"ItemsPerPage": 15,
   //"KeepSessionAlive": 300,
   "SQLTimeout": 15,
   "ApplicationPath": "/"
  },
  "RecroSec": {
   "Enabled": true, //true eseten minden objektumot paraméterezni kell, egyébként az entitásban lehet jelezni, hogy RecroSec kell
   "SingleUserMode": true,
   "AdministratorGroupName": "Administrators",
   //"RoleScope": "test",
   "CacheMode": "Process", //Process, RGCache, Disable
   "AnonymousId": "Anonymous"
  },
  "RecroDict": {
   "DefaultLanguage": "hun"
  },
  "RecroTrack": {
   "Enabled": true,
   "RowVersionName": "rowversion"
  }
 }
}

PostgreSQL

PostgreSQL használata esetén telepíteni kell

Oracle

Oracle használata esetén telepíteni kell

RecroGrid Framework 1.x
See Also

Other Resources