Click or drag to resize

Telepítés / Inicializálás

RecroGrid Framework 6.x

Inicializálás

A RecroGrid Framework használatához a projekthez hozzá kell adni a https://www.nuget.org/packages/RecroGrid/ csomagot.

Note Note

Package Manager: Install-Package RecroGrid

.NET CLI: dotnet add package RecroGrid

webBuilder kiterjesztése RGF használathoz -> UseRGF()

Az adatbázis inicializáláshoz létre kell hozni egy DbContext-et, illetve az első fordításánál az RGF generál az Area\RGF\DBModel könyvtárba

Program.cs -> UseRGF
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllersWithViews();

// Setup RGF for Dependency injection
builder.WebHost.UseRGF();

//Initialize DbContext for RGF.
//If you don't have own DbContext, then RGF generates default DbContext during the first build into RGF\DBModel folder.

//builder.Services.AddDbContext<YourDbContext>(...);
//or if you use RGF default DbContext
BaseDbContext.AddDbContext(builder.Services);

var app = builder.Build();

// Configure the HTTP request pipeline.

app.UseStaticFiles();
app.UseRouting();

//app.UseRGF<YourDbContext>();
//or if you use RGF default DbContext
app.UseRGF<BaseDbContext, BaseDbContextPool, BaseDbContextPool>();

app.MapControllers();

app.Run();

A projekt inicializálása után azt elindítva, az RGF adminisztrátori felületén engedélyezni kell a működéshez szükséges adatbázis táblák létrehozását. Az adminisztrátori felület az alkalmazás /RGF/Admin útvonalán érhető el.

Opcionális menü kiegészítés MVC alkalmazásban

_Layout.cshtml referenciák beállítása
<head>
  ...
  <link rel="stylesheet" href="/rgf/resource/bootstrap-submenu.css" />
</head>

<body>
  ...
  @*add class: rgf-menu*@
  <ul class="navbar-nav flex-grow-1 rgf-menu">
    <li>
      ...
    </li>
    @Html.Raw(Recrovit.RecroGridFramework.UI.MenuDesigner.CreateNavbar(this.Context))
  </ul>

  ...
  @Html.Raw(Recrovit.RecroGridFramework.RecroGrid.GetRecroGridScriptReferences(this.Context))
  @RenderSection("Scripts", required: false)
</body>

Alapértelmezett beállítások az appsettings.json-ban.

Ha a DefaultConnectionName nem definiált, akkor a DefaultConnection nevűt veszi, ha nincs olyan, akkor az elsőt.

appsettings.json beállítások
{
 "ConnectionStrings": {
  "SQLServer": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=RGFDemo;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true",
  //"SQLServer": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;AttachDBFilename=%CONTENTROOTPATH%\\App_Data\\RGFDemo.mdf;Database=RGFDemo;Trusted_Connection=true;MultipleActiveResultSets=true",
  //"SQLServer": "Server=.\\SQLExpress;Database=RGFDemo;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true",
  //"SQLServer": "Server=SQLServer2019.lan,1433;Database=RGFDemo;User ID=rgf;Password=psw;MultipleActiveResultSets=true",
  "PostgreSQL": "Host=PostgreSQL.lan;Database=RGFDemo;Username=rgf;Password=psw;Command Timeout=15",
  "Oracle12": "Data Source=Oracle12c.lan:1521/ora12;User Id=C##RGF;Password=psw"
 },
 "Recrovit": {
  "RecroGrid": {
   //"DefaultMenuScope": "",
   "DefaultConnectionName": "SQLServer",
   //"DefaultConnectionName": "PostgreSQL",
   //"DefaultConnectionName": "Oracle12",
   //"DefaultSchema": "",
   //"ItemsPerPage": 15,
   "SQLTimeout": 15,
   //"StylesPath": "rgf/styles",
   "jQueryUIThemeName": "base"
  },
  "RecroSec": {
   "Enabled": true, //true eseten minden objektumot paraméterezni kell, egyébként az entitásban lehet jelezni, hogy RecroSec kell
   "SingleUserMode": true,
   "AdministratorGroupName": "Administrators",
   //"RoleScope": "test",
   "CacheMode": "Process", //Process, RGCache, Disable
   "AnonymousId": "Anonymous"
  },
  "RecroDict": {
   "DefaultLanguage": "hun"
  },
  "RecroTrack": {
   "Enabled": true,
   "RowVersionName": "rowversion"//case sensitive
  }
 }
}

PostgreSQL

PostgreSQL használata esetén telepíteni kell

Oracle

Oracle használata esetén telepíteni kell

RecroGrid Framework 2.x
RecroGrid Framework 1.x
See Also

Other Resources