Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyReadable Property

Meghatározza, hogy az oszlop megjelenhet-e List nézetben.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public bool Readable { get; set; }

Property Value

Type: Boolean
true if readable; otherwise, false.
Remarks
Adminisztrátor felhasználónak minden oszlop megjeleníthető.
See Also