Click or drag to resize

RecroGridOnGetDataAsync Method

A paraméternek megfelelő adatok összegyűjtése.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
protected virtual Task<IEnumerable<Object>> OnGetDataAsync(
	RecroGridRGGetDataParam param
)

Parameters

param
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGGetDataParam
The parameter.

Return Value

Type: TaskIEnumerableObject
Az adatok.
See Also