Click or drag to resize

RecroGridCreateDetailsHtmlAsync Method

Form nézet HTML kimenetének előállítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
protected virtual Task<(string Xml, Dictionary<string, Object> Join)> CreateDetailsHtmlAsync(
	RecroGridRGServiceParams param,
	bool rgDefault = false
)

Parameters

param
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGServiceParams
A kliensről érkező paraméterek.
rgDefault (Optional)
Type: SystemBoolean
Ha értéke true, akkor az alapértelmezett template készül, nem veszi figyelembe az egyedi beállításokat.

Return Value

Type: TaskValueTupleString, DictionaryString, Object
A Form nézet HTML kimenete, Beágyazott listák.
Exceptions
ExceptionCondition
RGAccessDeniedException
Remarks
See Also