Click or drag to resize

RGClientColumn Properties

The RecroGridRGClientColumn type exposes the following members.

Properties
  NameDescription
Public propertyClientName
Az oszlop kliensoldalon használt neve.
Public propertyDbValue
Az adatbázisból kapott eredeti típusos érték.
Public propertyPermission
A mezőhöz tartozó jogosultság.
Public propertyProperty
Az mező típusának meghatározása.
Public propertyValue
A kliensnek küldendő érték. Formázatlan numerikus érték kivételével mindig string.
Top
See Also