Click or drag to resize

List nézet template

Ez a fejezet bemutatja, hogyan lehet List nézetben a táblázatos megjelenítés helyett egyedi template-eket használni.

This topic contains the following sections:

Template beállítások

A RecroGrid List nézet vázát a RecroGrid_Skeleton.html template képezi. A template XHTML formátumban tartalmazza az alapértelmezett List nézet megjelenítéséhez szükséges elemeket, mint pl. toolbar, statusbar, scrollbar. A template szabadon szerkeszthető, illetve entitásonként egyedi template is megadható.

Az egyszerűbb vagy futásidőben létrehozott template közvetlenül az RGO_Skeleton opciós beállításban megadható, de általában javasolt ezeket külön fájlban elhelyezni és a fájl nevét az RGO_SkeletonName opciós beállításban megadni.

Az adatok megjelenítésére alapértelmezés szerint a RecroGrid táblázatos megjelenítést használ, de lehetőség van a rekordok template alapú megjelenítésére is. A template egy rekord megjelenítésének vázát tartalmazza. A template-et egy XHTML formátumú fájlban lehet definiálni, aminek az elérését az RGO_ListTemplateName opciós beállításban lehet megadni. A Skeleton-hoz hasonlóan, itt is lehetőség van futásidőben létrehozott template kialakítására, amiket az RGO_ListTemplate opciós beállításban lehet megadni. Ez utóbbi esetén elég a body tag belsejét megadni.

Tip Tip

Egy új template létrehozásánál javasolt az Admin funkciók Generate ListTemplate menüpont használata, ami elkészít egy alap template-et az aktuális beállítások szerint látható mezőkkel feltöltve, és a template nevét beállítja a RGO_ListTemplateName opciós beállításba.

Az alap template a /RecroGrid/Resource/ListTemplate.xslt transzformáció segítségével jön létre. Egyéni template-et a web.config ListTemplatePath beállításban lehet definiálni.

See Also

Other Resources