Click or drag to resize

RecroGridGetRecroGridScriptReferences Method

A RecroGrid használatához szükséges script referenciák.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public static string GetRecroGridScriptReferences(
	HttpContext httpContext
)

Parameters

httpContext
Type: Microsoft.AspNetCore.HttpHttpContext

[Missing <param name="httpContext"/> documentation for "M:Recrovit.RecroGridFramework.RecroGrid.GetRecroGridScriptReferences(Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext)"]

Return Value

Type: String

[Missing <returns> documentation for "M:Recrovit.RecroGridFramework.RecroGrid.GetRecroGridScriptReferences(Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext)"]

Remarks
Szabványos <script> tag-ek, amit a HTML oldalon kell elhelyezni.
See Also