Click or drag to resize

RecroGridRGGetDataParamMaxItems Property

Gets or sets the maximum items.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public int MaxItems { get; set; }

Property Value

Type: Int32
Ha értéke -1 (első lekérdezés), akkor lekérdezi, hogy maximum mennyi elem lesz List nézetben.
See Also