Click or drag to resize

RecroGridRGClientColumnProperty Property

Az mező típusának meghatározása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public RecroGridRGProperty Property { get; set; }

Property Value

Type: RecroGridRGProperty
The column.
See Also