Click or drag to resize

RecroGridAddPropertyXMLAsync Method

Form nézet template és az XML rekord egy elemének előállítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
protected virtual Task AddPropertyXMLAsync(
	RGFormViewModel model,
	XmlElement rootElement
)

Parameters

model
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRGFormViewModel
The model.
rootElement
Type: System.XmlXmlElement
The root element.

Return Value

Type: Task

[Missing <returns> documentation for "M:Recrovit.RecroGridFramework.RecroGrid.AddPropertyXMLAsync(Recrovit.RecroGridFramework.RGFormViewModel,System.Xml.XmlElement)"]

See Also