Click or drag to resize

RecroGridRGServiceParams Class

Kliens és server közötti kommunikációhoz használt segédosztály.
Inheritance Hierarchy
SystemObject
  Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGServiceParams

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public class RGServiceParams

The RecroGridRGServiceParams type exposes the following members.

Properties
  NameDescription
Public propertyClientRec
Gets or sets the client record.
Public propertyColumns
Kliens által kért oszlopok.
Public propertyCustomParams
Kliensről kapott egyedi paraméterek.
Public propertyData
Kliensről kapott adatok.
Public propertyEKey
Gets the EntityKey of data.
Public propertyFilter
Kliens által kért szűrés.
Public propertyGridId
Gets the RecroGrid identifier.
Public propertyProcessName
Gets the name of the process.
Public propertyRecroGridContext
Gets the current HTTP context.
Public propertyRowVersion
Gets the row version.
Public propertySelect
Választáshoz használt paraméterek
Public propertySort
Kliens által kért rendezés.
Public propertyUIMessages
Gets or sets the UI messages.
Top
Methods
  NameDescription
Public methodGetBoolDataParam
Gets the boolean data parameter.
Public methodGetEntityKey(RecroGrid)
Gets the entity key.
Public methodGetEntityKey(IRGDataContext, RecroGridRGEntity)
Gets the entity key.
Public methodGetIntDataParam
Gets the int data parameter.
Public methodGetStringDataParam
Gets the string data parameter.
Public methodSetEntityKey
Sets the entity key.
Public methodSetInitParam
Kliensnek küldendő inicializáló paraméterek.
Top
See Also