Click or drag to resize

RecroGridRGClientColumnValue Property

A kliensnek küldendő érték. Formázatlan numerikus érték kivételével mindig string.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public Object Value { get; set; }

Property Value

Type: Object
The value.
See Also