Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyClientName Property

Az oszlop kliensoldalon használt neve.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public string ClientName { get; }

Property Value

Type: String
The name.
Remarks
A név a PropertyId és az "rg-col-" előtagból képződik.
See Also