Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyFormPos Property

Meghatározza a mező pozícióját a Form nézeten.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public int FormPos { get; set; }

Property Value

Type: Int32
See Also