Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyEntityBase Property

Meghatározza, hogy a mező melyik entitáshoz kapcsolódik. A mező opciók és a ColTitle öröklődnek a kapcsolt entitás megfelelő Alias mezőjéből. Csak a külső mezőknél lehet és szabad megadni!

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public int? EntityBase { get; set; }

Property Value

Type: NullableInt32
See Also