Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyEditable Property

Meghatározza, hogy a mező szerkeszthető-e Form nézetben.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public bool Editable { get; set; }

Property Value

Type: Boolean
true if editable; otherwise, false.
See Also