Click or drag to resize

RecroGridOnCustomFunctionAAsync Method

A RecroGrid-hez kapcsolt egyedi funkció választása esetén kerül meghívásra.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
protected virtual Task<(bool Success, Object DataRec)> OnCustomFunctionAAsync(
	RecroTrack tracking,
	Object dataRec,
	RecroGridCustomFunctionEventArgs args,
	RGUIMessages messages
)

Parameters

tracking
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroTrack
The tracking.
dataRec
Type: SystemObject
The data record.
args
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridCustomFunctionEventArgs
The RecroGridCustomFunctionEventArgs instance containing the event data.
messages
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRGUIMessages
A kliensnek küldendő üzenetek.

Return Value

Type: TaskValueTupleBoolean, Object
true ha a végrehajtás sikerül, egyébként false.
See Also