Click or drag to resize

RecroSec

Ez a fejezet a RecroGrid Framework jogosultsági modulját, a RecroSec használatát mutatja be.

Áttekintés

Az alapszintű jogosultsági rendszert, ahol miden egyes RecroGrid hozzáférését globálisan lehet paraméterezni, a RecroSec nagyon jól kiegészíti, mivel többfelhasználós környezetben felhasználónként lehet szabályozni a jogosultságokat.

A RecroSec jogosultsági rendszer három darab adatbázis View-en keresztül képes kapcsolódni bármely típusú felhasználói nyilvántartáshoz. A rendszer a felhasználói nyilvántartást kizárólag olvasásra használja, és egy külön jogosultsági réteg bevezetésével kapcsolja a felhasználókhoz és csoportokhoz a jogosultságokat. A jogosultságokat futásidőben egy online felületen lehet paraméterezni. Az egyes felhasználók a különböző fizikai és logikai objektumokhoz tartozó jogosultsága, az erre kialakított függvénnyel az alkalmazás bármely pontján lekérdezhető, a RecroGrid használata esetén pedig automatikus a kiértékelés.

Adatok
Adminisztrátori felület
Folyamatábra

Inicializálás

Inicializálás, logikai felépítését, paraméterezés

Definiálni kell az adatbázisban három darab View-t, ami alapján a RecroSec képes felismerni a rendszerben használt felhasználókat és felhasználói csoportokat.

 • vRecroSec_User -> két karakteres mező: UserId és UserName

 • vRecroSec_Role -> három karakteres mező: RoleId, RoleName és RoleScope

 • vRecroSec_UsersInRole -> két karakteres mező: UserId és RoleId

Caution note Caution

Amennyiben a rendszerben használt felhasználói, illetve csoport azonosítók nem karakteresek, akkor azokat a View-ban konvertálni kell.

Note Note

ASP.NET Identity használata esetén ezek a View-k automatikusan létrejönnek.

Az alkalmazás appsettings.json beállításában az alkalmazásbeállítások alatt a RecroSec szekcióban engedélyezni kell a RecroSec használatát, ami minimálisan három beállítást igényel:

 • SingleUserMode beállítás legyen false.

 • AdministratorGroupName beállításban definiálni kell az Adminisztrátori csoportnak a névét.

 • Definiálni kell egy statikus függvényt, ami visszaadja a aktuális felhasználó azonosítóját, és ennek a függvénynek a elérést meg kell adni a CurrentUserIdProperty beállításban.

appsettings.json
"RecroSec": {
 "Enabled": true, //true eseten minden objektumot paraméterezni kell, egyébként az entitásban lehet jelezni, hogy RecroSec kell
 "SingleUserMode": true,
 "AdministratorGroupName": "Administrators",
 //"RoleScope": "test",
 "CacheMode": "Process", //Process, RGCache, Disable
 "AnonymousId": "Anonymous"
},
Tip Tip

A beállításokat az alkalmazásban is lehet definiálni (lásd RecroSec properties), így biztosítva, hogy ne lehessen jogosultsági rendszert kikapcsolni.

RecroGrid kapcsolat, paraméterezés

Ha a RecroSec a appsettings.json beállításában engedélyezett, akkor alapértelmezés szerint minden RecroGrid az entitás nevéhez tartozó logikai objektum jogosultsági beállításait használja. Ha az nem definiált, vagy az entitás RGO_RecroSec opciós beállítás false, akkor az adminisztrátor kivételével senkinek nem lesz hozzá jogosultsága. Ha az RGO_RecroSec opciós beállítás értéke true, akkor a entitás neve, vagy egyéb esetben a meghatározott logikai objektum alapján keresi a jogosultságot, függetlenül a globális RecroSec engedélyezéstől.

Ha a fentiek alapján a jogosultság ellenőrzése engedélyezett, akkor a RecroGrid alapértelmezés szerint a List nézetben entitás (tábla), Form nézetben pedig rekord szinten figyeli a jogosultságot. Az RGO_RecroSecLevel opciós beállítás segítségével ez megváltoztatható:

 • Ha a beállítás tartalmazza a Row kulcsszót, akkor List nézetben is rekordonként figyeli a jogosultságot.

 • Ha a beállítás tartalmazza a Column kulcsszót, akkor List, és Form nézetben is oszloponként figyeli a jogosultságot.

További lehetőség, ha csak néhány oszlopra kell (vagy nem kell) figyelni a jogosultságot, akkor azt a mezőhöz definiált RGO_RecroSec opciós beállítással lehet megadni:

 • Ha értéke true, akkor entitáshoz kapcsolt RGO_RecroSec/Alias alapján figyeli a jogosultságot.

  Note Note

  RGO_RecroSec a fent leírtak szerint, Alias pedig a mező Alias azonosítója.

 • Ha értéke false, akkor nem figyeli a jogosultságot.

 • Egyéb esetben a meghatározott logikai objektumhoz kapcsolt jogosultságot figyeli.

  Tip Tip

  Ha ugyanazon feltétel alapján több mezőt is lehet figyelni, akkor ugyanahhoz a logikai objektumhoz több mezőt is hozzá lehet kapcsolni.

  A RGO_RecroSecCol opciós beállítással megadható, hogy az oszlop szintű jogosultság kötelező legyen. Ebben az esetben a nem definiált oszlopok jogosultsága read, akkor is ha a rekord jogosultsága write. Akkor hasznos, ha csak néhány mezőnek kell write jog.

Ha az RGO_RecroSecLevel opciós beállításban a rekord szintű jogosultság engedélyezve van, akkor List nézetben a rendszer már az SQL adatlekérdezésben hozzákapcsolja az aktuális entitáshoz a RecroSec-ben definiált logikai objektumokat a rekordok kulcsa alapján, hogy ne keljen ezt rekordonként egyesével megtenni. A lekérdezést optimalizálni lehet, ha az entitás mezői között (vagy akár már adatbázis szinten) szerepel az a mező, ahol az Alias ObjectPermissionId.

Adatfüggő ObjectPermissionId ajánlás
//ColName
ESQL:(case when {0}.discontinued=true then 2 else 1 end)
//Alias
ObjectPermissionId

Bonyolultabb esetben szükség lehet szerveroldalon befolyásolni a jogosultság kiértékelését, amit a GetPermissions(String, String, Object, NullableInt32) virtuális metódus megvalósításával lehet elvégezni.

Rekordszintű felülbírálás szerveroldalon
protected override UserPermissions GetPermissions(string objectName, string objectKey = null, object dataRec = null, int? objectPermissionId = null)
{
  if (objectName.IndexOf("/") == -1)
  {
    if (dataRec is Products && ((Products)dataRec).Discontinued)
    {
      //Jogosultság lekérése a paraméterezésből a objectPermissionId=2 szerint
      return RecroSec.GetPermissionsForUser(this.RecroGridContext.GetCurrentUserId(), objectName, objectKey, dataRec, 2);

      //Közvetlen jogosultság megadása aktuális felhasználó szerint
      //if (RecroSec.CurrentUserId == ...)
      {
        //return new UserPermissions("R");
      }
    }
    else if (dataRec is RGClientColumn[])
    {
      RGClientColumn[] clientRec = (RGClientColumn[])dataRec;
      var discontinued = clientRec.SingleOrDefault(r => r.Property.Alias.Equals("discontinued", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase));
      if (discontinued != null && ((bool)discontinued.DbValue))
      {
        //Jogosultság lekérése a paraméterezésből a objectPermissionId=2 szerint
        return RecroSec.GetPermissionsForUser(this.RecroGridContext.GetCurrentUserId(), objectName, objectKey, dataRec, 2);

        //Közvetlen jogosultság megadása aktuális felhasználó szerint
        //if (RecroSec.CurrentUserId == ...)
        {
          //return new UserPermissions("");
        }
      }
    }
  }
  return base.GetPermissions(objectName, objectKey, dataRec, objectPermissionId);
}
Tip Tip

Szükség esetén az RG_Self Entity típusú mező definiálásával, List nézetben is (a megjelenítendő mezőktől függetlenül) beolvasásra kerül a teljes rekord.

Elő- és utófeldolgozás

Szerveroldali kódszintű paraméterezés, felülbírálás, egyedi típusú jogosultságok

A jogosultságok végső eredményét befolyásolni lehet egy elő- és egy utófeldolgozási lépésben.

Előfeldolgozás esetén módosítani lehet, hogy melyik logikai objektumhoz kapcsolt jogosultságot kell használni. A lehetőségek a következők:

 • Az aktuális típusos rekord IRecroSecPreprocessing interface alapján.

 • Logikai objektumhoz kapcsolódó Preprocessing metódus a paraméterezés alapján.

 • Logikai objektumhoz kapcsolódó PreprocessingTSQL SQL procedure a paraméterezés alapján.

Utófeldolgozás esetén az aktuális felhasználó végső jogosultságait lehet módosítani az aktuális objektumhoz. A lehetőségek a következők:

 • Az aktuális típusos rekord IRecroSecPostprocessing interface alapján.

 • Logikai objektumhoz kapcsolódó Postprocessing metódus a paraméterezés alapján

 • Logikai objektumhoz kapcsolódó PostprocessingTSQL SQL procedure a paraméterezés alapján.

Tip Tip

Ha kód szinten kell módosítani a jogosultságot, akkor javasolt inkább az előfeldolgozások választása (és esetleges új logikai objektumok létrehozása), mert akkor megmarad a felhasználónkénti online paraméterezhető lehetőség.

Elő- és utófeldolgozás interface
public partial class Products : IRecroSecPreprocessing, IRecroSecPostprocessing
{
  //IRecroSecPreprocessing
  public int? RecroSecPreprocessing(RecroSecProcessingParam arg)
  {
    if (arg.ObjectName.IndexOf("/") == -1 && this.Discontinued)
    {
      return 2;
    }
    return arg.ObjectPermissionId;
  }
  //IRecroSecPostprocessing
  public void RecroSecPostprocessing(RecroSecProcessingParam arg, UserPermissions permissions)
  {
    if (arg.ObjectName.IndexOf("/") == -1 && this.Discontinued /*&& arg.UserId == ...*/)
    {
      //permissions.CRUD = "R";
    }
  }
}
Elő- és utófeldolgozás statikus metódusok alapján
public partial class Products
{
  public static int Preprocessing(RecroSecProcessingParam arg)
  {
    object dataRec = arg.Target;
    if (arg.ObjectName.IndexOf("/") == -1)
    {
      if (dataRec is Products && ((Products)dataRec).Discontinued)
      {
        return 2;
      }
      if (dataRec is RecroGrid.RGClientColumn[])
      {
        var clientRec = (RecroGrid.RGClientColumn[])dataRec;
        var discontinued = clientRec.SingleOrDefault(r => r.Property.Alias.Equals("discontinued", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase));
        if (discontinued != null && ((bool)discontinued.DbValue)/*&& arg.UserId == ...*/)
        {
          return 2;
        }
      }
    }
    return arg.ObjectPermissionId;
  }
  public static void Postprocessing(RecroSecProcessingParam arg, UserPermissions permissions)
  {
    object dataRec = arg.Target;
    if (arg.ObjectName.IndexOf("/") == -1)
    {
      if (dataRec is Products && ((Products)dataRec).Discontinued/*&& arg.UserId == ...*/)
      {
        //permissions.CRUD = "R";
      }
      if (dataRec is RecroGrid.RGClientColumn[])
      {
        var clientRec = (RecroGrid.RGClientColumn[])dataRec;
        var discontinued = clientRec.SingleOrDefault(r => r.Property.Alias.Equals("discontinued", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase));
        if (discontinued != null && ((bool)discontinued.DbValue)/*&& arg.UserId == ...*/)
        {
          //permissions.CRUD = "";
        }
      }
    }
  }
}
Egyedi jogosultságok, lekérdezések

A beállított jogosultságok az alkalmazás bármely pontján a RecroSec GetPermissionsForUser(String, String, String, Object, NullableInt32) metódus segítségével egyszerűen lekérdezhetők.

public partial class RGProduct : RecroGridDBC<Products>
{
  public RGProduct(IRecroGridContext rgContext)
    : base(rgContext)
  {
    RGCustomMenu menu = new RGCustomMenu();
    menu.AddItem("Permission", "perm");
    menu.AddItemGlobal("Egyedi", "egyedi");
    this.RGOptions["RGO_CustomMenu"] = menu;
  }
  protected override Task<(bool Success, Products DataRec)> OnCustomFunctionAsync(RecroTrack tracking, Products dataRec, CustomFunctionEventArgs args, RGUIMessages messages)
  {
    if (dataRec != null)
    {
      switch (args.FunctionName)
      {
        case "perm":
          var permission = RecroSec.GetPermissionsForUser(tracking.UserId, "RGProduct", null, dataRec);
          messages.AddInfo(permission.CRUD);
          break;
      }
    }
    switch (args.FunctionName)
    {
      case "egyedi":
        var permission1 = RecroSec.GetPermissionsForUser(tracking.UserId, "RGProduct", null, dataRec);
        messages.AddInfo(permission1.GetPermission("egyedi1") ? "van joga" : "nincs joga");
        break;
    }
    return base.OnCustomFunctionAsync(tracking, dataRec, args, messages);
  }
}
See Also

Other Resources