Click or drag to resize

RecroGridOnGetRGDataAsync Method

Adatok lekérdezésének indítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
protected virtual Task<List<List<Object>>> OnGetRGDataAsync(
	RecroGridRGGetDataParam param
)

Parameters

param
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGGetDataParam
The parameter.

Return Value

Type: TaskListListObject
A kliensnek küldendő objektum a teljes eredményről.
See Also