Click or drag to resize

RecroGridRGClientColumnDbValue Property

Az adatbázisból kapott eredeti típusos érték.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public Object DbValue { get; set; }

Property Value

Type: Object
The database value.
See Also