Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyFormTab Property

Meghatározza, hogy a mező a Form nézet melyik lapján (tab) helyezkedjen el. 0 esetén a mező nem jelenik meg.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
public int FormTab { get; set; }

Property Value

Type: Int32
See Also